مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی الهام عاشوری مشکله

املش ، روبروی بانک کشاورزی ، کوچه طاهری ، ساختمان مادر

189 KM

مرکز درمانی یاسر قرباندوست

املش ، بلوار امام (ره) ، جنب داروخانه شبانه روزی سینا

190 KM

مرکز درمانی مهلا تدریسی

لنگرود، روبروی بیمارستان امینی، ساختمان دکتر تدریسی

200 KM

مرکز درمانی سیده مهسا کیائی پور

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی کفش ملی، ساختمان پارس

200 KM

مرکز درمانی سیدخلیل موسوی

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه کفش ملی، جنب مرکز تغذیه تن آسا

200 KM

مرکز درمانی گلایل یزدان شناس

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی پمپ بنزین، بن بست خالد

200 KM

مرکز درمانی علیرضا جوانمرد

لاهیجان، خیابان22آبان، جنب مخابرات، ساختمان آپادانا

209 KM

مرکز درمانی نیکو مستوفی

لاهیجان، خیابان انقلاب، ساختمان کاوه

209 KM

مرکز درمانی فرزاد مکملان

لاهیجان، خیابان انقلاب، نبش کوچه اسدی، ساختمان دامون

209 KM

مرکز درمانی زینب شعبانی پور

لاهیجان، خیابان انقلاب، کوچه برق، ساختمان سینا

209 KM

مرکز درمانی مژده ادیب مرادی

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی، ساختمان حجت

209 KM

مرکز درمانی مهکامه راستروان

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی، ساختمان حجت

209 KM

مرکز درمانی مانا آرامی

لاهیجان، خیابان امیرشهید، روبروی مخابرات، ساختمان مرکزی

209 KM

مرکز درمانی زهرا ناصرپیرسرائی

لاهیجان، خیابان شهدا، کوچه میرشمس الدین

210 KM

مرکز درمانی دکتر شبنم السادات مصطفوی نیا

منجیل، خیابان شهید بهشتی، ساختمان دکتر ماسوله

213 KM

مرکز درمانی حبیب ا... رودی

آستانه اشرفیه، خ شهید بهشتی

216 KM

مرکز درمانی شاهین رضاپور

آستانه اشرفیه، خ شهید بهشتی، جنب داروخانه جهش

216 KM

مرکز درمانی علیرضا ذکری

آستانه اشرفیه، جنب داروخانه شبانه روزی فرسام

217 KM

مرکز درمانی رویا جعفری

رشت، فلکه گاز، بلوار لاکان، نبش کوچه استاد معین

238 KM

مرکز درمانی فروغ فریدونی

رشت، خیابان نامجو، نرسیده به فلکه گاز، مطب فلکه گاز

238 KM