مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی احیاء تندرستی

رودسر، چابکسر، کوچه داروخانه شبانه روزی

160 KM

مرکز درمانی توماج

رودسر، چابکسر، کوچه داروخانه شبانه روزی

160 KM

مرکز درمانی زندگی تازه

رودسر، کلاچای، پاساژ کهنسال

178 KM

مرکز درمانی پیام

رودسر، خیابان انقلاب، پائین تر از بیمارستان دکتر حشمت

188 KM

مرکز درمانی نجات

رودسر، روبروی بیمارستان شهدا

188 KM

مرکز درمانی حکمت

رودسر، بالای درمانگاه شبانه روزی حکمت

188 KM

مرکز درمانی امید به آینده

املش ، روبروی بانک کشاورزی ، ساختمان یلدا

190 KM

مرکز درمانی خانه سلامت

املش ، روبروی شهرداری ، بن بست سینا

190 KM

مرکز درمانی آرام

املش ، روبروی بانک سپه

190 KM

مرکز درمانی دکتر دلکش

املش ، جنب مسجد اعظم ، روبروی داروخانه دکتر مظهری روشن

190 KM

مرکز درمانی راه سبز

لنگرود، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان امینی، کوچه دکتر منصف

200 KM

مرکز درمانی دکترطواف زاده

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه کفش ملی

200 KM

مرکز درمانی دکتر غلامپور سیگارودی

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه کفش ملی

200 KM

مرکز درمانی رازی

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه کفش ملی، ساختمان آراد

200 KM

مرکز درمانی آتیه

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه غفاری

200 KM

مرکز درمانی آوای سلامت

لنگرود، خیابان شهید بهشتی، روبروی مسجد جامع

200 KM

مرکز درمانی مهر

لنگرود، خیابان17شهریور، ساختمان ابهری

201 KM

مرکز درمانی دکترجهانشاهی

لاهیجان، خیابان22آبان، جنب مخابرات، ساختمان آپادانا

209 KM

مرکز درمانی روزنو

لاهیجان، خیابان انقلاب، ساختمان کاوه

209 KM

مرکز درمانی خانه نو

لاهیجان، خیابان امیرشهید، ساختمان ثمین

209 KM