مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی گلرخ عباسپور

رودسر، چابکسر، خیابان امام(ره)

160 KM

مرکز درمانی مریم درجانی

رودسر، چابکسر، کوچه داروخانه شبانه روزی

160 KM

مرکز درمانی سمانه نکویی

رودسر، چابکسر، کوچه داروخانه شبانه روزی

160 KM

مرکز درمانی فرزانه قاسمی نژاد

رودسر، چابکسر، جنب داروخانه دکتر کاکوئی

161 KM

مرکز درمانی منصوره علیزاده

رودسر، رحیم آباد، جنب کیوسک راهنمائی

177 KM

مرکز درمانی نجمه نصیری

رودسر، کلاچای، خیابان امام(ره)

179 KM

مرکز درمانی پریسا مجتهدزاده

رودسر، کلاچای، خیابان امام(ره)

179 KM

مرکز درمانی زهرا مجتهدزاده

رودسر، کلاچای، خیابان امام(ره)

179 KM

مرکز درمانی مریم فتاحی مسرور

رودسر، خیابان انقلاب

188 KM

مرکز درمانی شهلا سیادت

رودسر،خیابان انقلاب، روبروی بیمارستان شهدا، کوچه بازرگانی

188 KM

مرکز درمانی ریحانه رهنما

رودسر، خیابان انقلاب، جنب بانک ملی، ساختمان ایساتیس

189 KM

مرکز درمانی نرگس جانی پور

املش ، بلوار امام (ره) ،روبروی شهرداری

190 KM

مرکز درمانی فرشته پورعلیخانی

لنگرود، بلوار لیلاکوه، بن بست پایداران صلح، ساختمان آفتاب

200 KM

مرکز درمانی زهرا حسین پور

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوی ابوذر، مطب شفا

200 KM

مرکز درمانی مهری قاسمی

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی بیمارستان امینی، مطب ولیعصر(عج)

200 KM

مرکز درمانی سارا اکبرپور

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی کفش ملی، ساختمان پارس

200 KM

مرکز درمانی سیده مرضیه جواهری

لنگرود، ابتدای جاده چمخاله

200 KM

مرکز درمانی نسرین رضائی

لنگرود، خیابان شهید بهشتی، روبروی مسجد جامع، مطب دکتر مطیعی

200 KM

مرکز درمانی فرخنده فرهومند

لاهیجان، میدان معلم، ساختمان ایمان

208 KM

مرکز درمانی سلیمه قوامی لاهیج

لاهیجان، خیابان سردارجنگل، کوچه3، پلاک1

209 KM