مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی فیگور

رشت، چهارراه گلسار، خ نواب، کوچه آبان، ساختمان پرشین

240 KM

مرکز درمانی آرتاپات

رشت، گلسار، روبروی مؤسسه مالی آرمان، خ80، پلاک 47

240 KM

مرکز درمانی فتون

رشت، گلسار، روبروی اداره کل پست، ساختمان بهار

240 KM