مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی دکتر فرزین غفاری راد

لنگرود، روبروی بیمارستان امینی، کوچه آموزش و پرورش

200 KM

مرکز درمانی حجامت

آستانه اشرفیه، خ امام(ره)، جنب کوچه برق

217 KM

مرکز درمانی محمد دوزنده نرگسی

رشت، چهارراه پورسینا، جنب بانک تجارت، ساختمان ایرانیان

238 KM

مرکز درمانی حمید محمدی

رشت،سلیمانداراب، بالاتر از آرامگاه میرزاکوچک خان

238 KM

مرکز درمانی جهانگیر شهراز

رشت،کمربندی شهیدبهشتی، نرسیده به پل هوائی، مطب فارابی

238 KM

مرکز درمانی سیف اله حسنی

رشت، سلیمانداراب، روبروی مسجد، کوچه آزادی

239 KM

مرکز درمانی محمدرضا مسرورچهر

رشت، خ 22 بهمن (لاکانی)، مطب شریف

239 KM

مرکز درمانی مطب شبانه روزی بیستون

رشت، خ بیستون، روبروی بلوارمعلم، مطب بیستون

240 KM

مرکز درمانی هدایت اله بختیاری

ماسال، خیابان انقلاب، روبروی بستنی فروشی روشن

274 KM