مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی مهرپویا

رشت، منظریه، 16 متری تابان، روبروی آژانس تابان، کوچه محب نژاد

237 KM

مرکز درمانی دکترعرفانی

رشت، خ حافظ، بعداز چهارراه پورسینا، ساختمان بوعلی

238 KM

مرکز درمانی ایرانیان

رشت، چهارراه گلسار، کوچه عسگری، ساختمان MRI

240 KM

مرکز درمانی حکمت

رشت، کیلومتر5 جاده پیربازار، روبروی رستوران نگین شمال

242 KM