مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی قائم(عج)

لاهیجان، خیابان شهید کریمی

209 KM

مرکز درمانی سبز

رشت، چهارراه پورسینا، خیابان پورسینا، ساختمان حکیم

238 KM

مرکز درمانی مهر

رشت، خیابان شهید مطهری، پشت مسجد چهاربرادران، کوچه اختر

238 KM

مرکز درمانی زارعی

رشت، گلسار، بلوار نماز، جنب مطب دکتر جلیل خادمی

240 KM

مرکز درمانی گیل

رشت، چهارراه گلسار، خیابان بنت الهدی، پشت مخابرات، پلاک32

240 KM

مرکز درمانی تن سا

رشت، بلوار شهید قلی پور، روبروی نیروگاه برق

241 KM