مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی منصوره شکوهیان

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه دکتر طلوعی، ساختمان آریان

200 KM

مرکز درمانی غلامعلی صالحی

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه کفش ملی

200 KM

مرکز درمانی سیدمصطفی رضوی

لاهیجان، خیابان انقلاب، خیابان22 آبان، ساختمان آپادانا

209 KM

مرکز درمانی مریم ناصر پیرسرائی

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه برق، ساختمان سینا

209 KM

مرکز درمانی جاوید آرمانپور

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی

209 KM

مرکز درمانی حمیدرضا افصح وکیلی

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی، جنب نانوایی

209 KM

مرکز درمانی هومن رضایی

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی، ساختمان همت، عینک تابان

209 KM

مرکز درمانی پورمقدم

آستانه اشرفیه، خ شهید بهشتی، روبروی داروخانه دکتر جهش

216 KM

مرکز درمانی کیومرث برگ گل

رشت، خیابان حافظ، بعد از چهارراه پورسینا، جنب داروخانه نجات

238 KM

مرکز درمانی مهین سیار

رشت، خیابان حافظ، چهارراه پورسینا، روبروی بانک ملی

238 KM

مرکز درمانی وحید خورسند

رشت، چهارراه میکائیل، خیابان شهید مطهری، ساختمان زرین

238 KM

مرکز درمانی علیرضا رفعتی فرد

رشت، خیابان شهید مطهری، ساختمان خیام، عنک پیمان

238 KM

مرکز درمانی مهدی حقی

رشت، پارک شهر، چهارراه استانداری سابق، نبش کوچه آموزگار

239 KM

مرکز درمانی زهره حنانی

رشت، خیابان انقلاب(حاجی آباد)، جنب داروخانه مهر، خانه عینک

239 KM

مرکز درمانی فاطمه طباطبائی شجاع

رشت، میدان صیقلان، خیابان شهید مطهری، روبروی بانک تجارت

239 KM

مرکز درمانی عباس روشنایی

رشت، خیابان امام(ره)، گذر حاج آقا بزرگ، عینک دیدآور

239 KM

مرکز درمانی فرشته خدایاری

رشت، خیابان علم الهدی، کوچه جنب بانک ملی، جنب عینک نور

239 KM

مرکز درمانی الهام انتصاری

رشت، میدان شهرداری، خیابان علم الهدی، عینک نگاه

239 KM

مرکز درمانی سانیا شجاعی

رشت، خابان سعدی، جنب داروخانه دکتر هدایتی، مطب دکتر شجاعی

239 KM

مرکز درمانی محدثه امید بخش

رشت، چهارراه گلسار، خیابان نواب، جنب داروخانه دکتر سجودی

240 KM