مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی شایان

رودسر، کلاچای، خیابان امام(ره)، نرسیده به داروخانه شبانه روزی

178 KM

مرکز درمانی ابوریحان

رودسر، خیابان انقلاب، روبروی داروخانه شبانه روزی

188 KM

مرکز درمانی ایران

رودسر، میدان شهرداری، پائین اداره ثبت احوال

189 KM

مرکز درمانی پاستور

لنگرود، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان امینی، خیابان شهیدمطهری

200 KM

مرکز درمانی رازی

لنگرود، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان امینی

200 KM

مرکز درمانی شفاطب

لنگرود، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان امینی، خیابان شهید مطهری

200 KM

مرکز درمانی مولائی

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی بیمارستان امینی، کوچه فرهنگ

200 KM

مرکز درمانی نظری

لنگرود، روبروی بیمارستان امینی، جنب داروخانه دکتر تدریسی

200 KM

مرکز درمانی یعقوبی

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی بیمارستان امینی

200 KM

مرکز درمانی سیدنژاد

لنگرود، روبروی سینما آزادی، پاساژ موقوفه امینی

200 KM

مرکز درمانی افتخاری

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه کفش ملی، نرسیده به مطب دکتر صباحی

200 KM

مرکز درمانی زرین طب

لاهیجان، خیابان کشاورزی، جنب موسسه اعتباری ثامن الائمه

208 KM

مرکز درمانی ابوریحان

لاهیجان، خیابان انقلاب، کوچه برق، پشت داروخانه مرکزی

209 KM

مرکز درمانی خزر

لاهیجان، خیابان شهیدکریمی، کوچه برق

209 KM

مرکز درمانی رمضانپور

لاهیجان، خیابان امیرشهید، روبروی مخابرات، جنب ساختمان مرکزی

209 KM

مرکز درمانی شفا

لاهیجان، خیابان شهیدکریمی، کوچه توکلی، جنب داروخانه بحرالعلومی

209 KM

مرکز درمانی نوید

لاهیجان، خیابان شهیدکریمی، کوچه توکلی

209 KM

مرکز درمانی ثمین

منجیل، خیابان شهید بهشتی، جنب ساختمان دکتر مسافر ماسوله

213 KM

مرکز درمانی متخصصان

رودبار، خلیل آباد، کوچه شفا

216 KM

مرکز درمانی حامیان

آستانه اشرفیه، خ شهید بهشتی، روبروی داروخانه دکتر پورآقایی

216 KM