مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی رها

رشت، چهارراه میکائیل، ابتدای خیابان حافظ، ساختمان سهند

238 KM

مرکز درمانی ماساژ گیلان

رشت، گلسار، بلوار نماز، روبروی دبیرستان شاهد

240 KM

مرکز درمانی آناندا

رشت، خیابان گلسار، خیابان نواب، بن بست اقاقیا، ساختمان شایان

240 KM