مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی مرکز جراحی محدود فارابی

رشت، خیابان شهید مطهری، کوچه دلزنده، روبروی مرکز لیزر چشم فارابی

238 KM

مرکز درمانی مرکز جراحی عروق گیلان

رشت، خیابان حاجی آباد، کوچه شهید قویدل، ساختمان مارلیک

238 KM

مرکز درمانی مرکز جراحی محدود ایران

رشت، گلسار، بلوار نماز، روبروی کمیته امداد امام(ره) منطقه 3

240 KM

مرکز درمانی مرکز جراحی محدود پاستور

رشت، خیابان سعدی، پل بوسار، جنب ساختمان آرتین

240 KM