مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی دکتر مشتاق

رودسر،خیابان انقلاب، کلینیک تخصصی ایران

188 KM

مرکز درمانی دکتر آل حبیب

رودسر، خیابان انقلاب، روبروی استادیوم ورزشی

188 KM

مرکز درمانی دکتر قربانی

رودسر،خیابان انقلاب، ساختمان میلاد

188 KM

مرکز درمانی دکتر رحیمی

رودسر،خیابان انقلاب، روبروی بیمارستان شهدا

188 KM

مرکز درمانی سینا

كاشان-خیابان شهیدرجایی- ابتدای خیابان شریعتی

189 KM

مرکز درمانی زایشگاه شبیه خوانی(تامین اجتماعی)

كاشان- خیابان شهیدبهشتی- مقابل م.د. شفا(سپاه)

189 KM

مرکز درمانی دكتر طالاری-كاشان

كاشان-خیابان شهید رجایی- كوچه مازوچی- ساختمان پزشكان مازوچی

189 KM

مرکز درمانی بیمارستان میلاد

كاشان- خیابان شهید بهشتی- كوچه شهید دیمی(قنادی نانك)- كلینیك میلاد

189 KM

مرکز درمانی بیمارستان امینی

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی اداره آموزش پرورش

200 KM

مرکز درمانی دکترحسین زاده

لنگرود، خیابان امام(ره)، کوچه سینما آزادی، ساختمان نور

200 KM

مرکز درمانی دکتر وطن پرست

لنگرود، خیابان امام(ره)، جنب شیرینی سرای ترنج، ساختمان پارس

200 KM

مرکز درمانی فارابی

لاهیجان، کیلومتر2جاده لنگرود، مرکزMRIفارابی

203 KM

مرکز درمانی دکترغلامرضا بخشنده پور

لاهیجان، کیلومتر2جاده لنگرود، مرکز MRIفارابی

206 KM

مرکز درمانی فارابی(ام آر آی)

لاهیجان، کیلومتر2جاده لنگرود

206 KM

مرکز درمانی بیمارستان شفا

لاهیجان، خیابان کاشف، نرسیده به میدان دکتر حشمت

208 KM

مرکز درمانی بیمارستان شفا

لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، نرسیده به میدان دکترحشمت

208 KM

مرکز درمانی دکترخورسند

لاهیجان، خیابان22آبان، جنب مخابرات، ساختمان آپادانا

209 KM

مرکز درمانی بیمارستان22آبان(فارابی)

لاهیجان، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان22آبان

209 KM

مرکز درمانی فارابی(سی تی اسکن)

لاهیجان، خیابان امام(ره)، جنب بیمارستان22آبان

209 KM

مرکز درمانی دکترصادق زاده

لاهیجان، خیابان انقلاب، ساختمان شکوفه

209 KM