مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی رازی

رشت، خ امام (ره)، کوچه دکتر مجلسی

238 KM

مرکز درمانی ایران

رشت،خ علم الهدی، نبش کتابخانه ملی، پاساژ امیرکبیر

239 KM

مرکز درمانی محجوب

رشت، سبزه میدان، کوچه احتساب

239 KM

مرکز درمانی الینا

رشت، سبزه میدان، نبش خ بیستون، مجتمع تجاری سبز

239 KM

مرکز درمانی باران

رشت، بلوار شهید ناصری، روبروی مؤسسه مالی و اعتباری مهر، عمارت پدر

240 KM

مرکز درمانی زهرا ابراهیمی

رضوانشهر، خیابان امام(ره)، روبروی بانک تجارت

288 KM