مراکز درمانی اطراف شما


مرکز درمانی رادنت

رشت.چهارراه گلسار.خ نواب.ساختمان دکتربنیادی

238 KM

مرکز درمانی همرنگ

رشت.چهارراه پورسینا.جنب کالای پزشکی قاسمی

238 KM

مرکز درمانی شفابخش

رشت.خ حافظ.چهارراه پورسینا.روبروی داروخانه دکتررازقی

238 KM

مرکز درمانی نعیمی

رشت.خ شهیدمطهری.پاساژملت

238 KM

مرکز درمانی رجبی

رشت.خ انقلاب(حاجی آباد).ساختمان نور

238 KM

مرکز درمانی صفرزاده

رشت.خ انقلاب(حاجی آباد).روبروی فروشگاه قصرسونی

238 KM

مرکز درمانی معصومی

رشت.خ 22بهمن(لاکانی).نبش کوچه قلمستان

239 KM

مرکز درمانی عظیم خواه

رشت.خ علم الهدی.پاساژنفیس

239 KM

مرکز درمانی کوثردنت

رشت.چهارراه گلسار.خ نواب.کوچه اقاقیا.ساختمان آپادانا

240 KM