پزشکان اطراف شما


پزشک هادی جاویدی

رشت، خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان تختی

655 m

پزشک محمدرسول حرفتکار

رشت، انقلاب(حاجی آباد)، ساختمان نور

829 m

پزشک حسین همتی

رشت.خ انقلاب(حاجی آباد).کوچه شهید قویدل.ساختمان مارلیک

877 m

پزشک عنایت اله رحیمیان

رشت، خیابان شهید مطهری

883 m

پزشک سهراب آقازاده

رشت.خ انقلاب(حاجی آباد).بالای داروخانه فتاح پور

894 m

پزشک سوسن دلیلی منصور

رشت، خیابان انقلاب( حاجی آباد )، کوچه دکتر تائب، ساختمان مارلیک

898 m

پزشک محمدرضا واثقی

رشت، خیابان شهید مطهری، بادی الله

1 KM

پزشک روحی جمال چکوسری

رشت، خیابان امام(ره)، کوچه حسام، روبروی آزمایشگاه رازی

1 KM

پزشک فیروز بهبودی

رشت، خیابان شهید مطهری، روبروی سه راه حاجی آباد

1 KM

پزشک شایسته نیک قدم

رشت، پیچ سعدی، ساختمان پهارستان

1 KM

پزشک مژگان دیلمی فرهنگ

رشت، پیچ سعدی، جنب کلینیک پاستور، ساختمان فارابی

1 KM

پزشک محمد مسننی

رشت، خیابان شهید مطهری، جنب داروخانه دکتر شعبانی

1 KM

پزشک حسین حسین زاده

رشت، خیابان شهید مطهری، ساختمان حکمت

1 KM

پزشک محمدرضا کوهساری

رشت، چهارراه گلسار، ساختمان پاستور

1 KM

پزشک ارسلان داداشی

رشت، چهارراه گلسار، نرسیده به پل بوسار، ساختمان دانا

1 KM

پزشک علیرضا نائینی

رشت.چهارراه گلسار.نرسیده به پل بوسار.ساختمان دانا

1 KM

پزشک الله وردی اکبری

رشت، چهارراه گلسار، ساختمان زکریای رازی

1 KM

پزشک مهدی پور کریمی

رشت، چهارراه گلسار، روبروی خیابان نواب، ساختمان جم

1 KM

پزشک موسی جوهری

رشت، چهارراه گلسار، خیابان نواب، روبروی ساختمان مهناز

1 KM

پزشک سیدمحمد گل باغی

رشت، چهارراه گلسار، ساختمان سهیل

1 KM