پزشکان اطراف شما


پزشک روح اله یگانه

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

434 m

پزشک پیشرو حیدرزاده

جمهوري - بین خیابان ١٢ فروردین و منیري جاوید (اردیبهشت) - پ. ۴٠۴ - ط. دوم

890 m

پزشک مسعود صالح

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

942 m

پزشک نوراله صالحي

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

942 m

پزشک اسماعیل حاج نصراله

كارگر جنوبي - خ. كمالي - مركز پزشكي لقمان حكیم

948 m

پزشک فریدون اقدامي

م. منیریه - خ. معیري - نرسیده به چهارراه لشگر - پ. ١٢٣ - طبقه همكف

972 m

پزشک محمدجواد جوادیان

رودكي (سلسبیل) - چهارراه بوستان سعدي - پ. ٢۴۵

1 KM

پزشک محمودي

م. انقلاب - ضلع جنوب غربي - درمانگاه اسفند - پ. ١۵۶٨

1 KM

پزشک لطیف خدابخش زاده

رودكي (سلسبیل) - بین مرتضوي و كمیل - پ. ١۴٠

1 KM

پزشک شهرام شیراني

كارگر جنوبي - بالاتر از میدان قزوین - ك. آقابالازاده - پ. ١۴ - درمانگاه طوس

1 KM

پزشک معماري

كارگر جنوبي - ك. آقابالازاده - پ. ١۴ - درمانگاه طوس

1 KM

پزشک فریدون اقدامي

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک امیر رزم آور

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک محمدرضا میناگر

آذربایجان - نبش خیابان رودكي (سلسبیل) - بیمارستان اقبال

1 KM

پزشک سید كاظم صباحي

ولي عصر - نرسیده به سه راه جمهوري - ك. فلاح زادگان - پ. ١١

1 KM

پزشک منصور غزنوي راد

ولي عصر - ك. یزدان پناه - پ. ٣٨

1 KM

پزشک عبدالامیر آماري امیر

فلسطین جنوبي - پایین تر از خیابان انقلاب - خ. نظري - درمانگاه ابوریحان

2 KM

پزشک ندا اسماعیلي فلاح

فلسطین جنوبي - نرسیده به داروخانه پرتو - پ. ٨٧ - ط. دوم

2 KM

پزشک حمیدرضا بیاتي

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM

پزشک معصومه مشرقي

خوش جنوبي - بین خیابان دامپزشكي و آذربایجان - بیمارستان لولاگر

2 KM