پزشکان اطراف شما


پزشک ابوالقاسم یگانگي

آذربایجان - جنب داروخانه جاویدان - پ. ١۶۶ - ط. اول

498 m

پزشک ابراھیم مهدي زاده

كارگر جنوبي - بین خیابان آذربایجان و جمهوري - ك. كامیاب - پ. ١

587 m

پزشک محمدتقي مجنون

جمهوري - خ. گلشن - نبش خیابان آذربایجان - پ. ٣۴

594 m

پزشک فرزانه انصارمنش

آذربایجان - بین باستان و گلشن - درمانگاه فرمان فرماییان

657 m

پزشک رضا عسگري

آذربایجان - بین باستان و گلشن - درمانگاه فرمان فرماییان

657 m

پزشک متین بازرگان

آذربایجان - بین باستان و گلشن - درمانگاه فرمان فرماییان

657 m

پزشک ستار دشمیر

خیابان اسكندری جنوبی-پائین تر از سپه-نبش كوچه پور زندی-پلاك128

839 m

پزشک علي رضا ایجاب

كارگر جنوبي - بعد از چهارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطهري

1 KM

پزشک محمد لریجاني

كارگر جنوبي - بعد از چهارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطهري

1 KM

پزشک عفت مجیدزاده

كارگر جنوبي - بعد از چهارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطهري

1 KM

پزشک پریسا جهن لو

كارگر جنوبي - بعد از چهارراه لشگر - ك. كریمي - پ. ٣ - درمانگاه مطهري

1 KM

پزشک تقي فرمند

رودكي (سلسبیل) - بین خیابان امام خمیني و مرتضوي - ساختمان پزشكان سلسبیل - پ. ٢۶٩

1 KM

پزشک سارا کاظم نادی

میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی نبش خیابان روانمهر پلاک 168

1 KM

پزشک مهدي ایرانی

م. جمهوري - ك. مختاري - پ. 9

1 KM

پزشک اكرم كریمي

بزرگراه نواب - خ. محبوب مجاز (سینا) - درمانگاه ابن سینا

1 KM

پزشک مسعود قاسمي

م. منیریه - خ. معیري - ك. افشار - روبروي دبستان دخترانه پیام آزادي

1 KM

پزشک محمدزاده

كارگر جنوبي - ك. آقابالازاده - پ. ١۴ - درمانگاه طوس

1 KM

پزشک محمد زمردین

م. منیریه - روبروي مسجد فخریه- بن بست گلاب - كلینیك زمرد

1 KM

پزشک محمدظفر معتضدي

آذربایجان - بین خیابان رودكي (سلسبیل) و نواب - پ. ۶١

1 KM

پزشک خلیل اشراقي

خوش جنوبي - بین خیابان امام خمیني و ھاشمي - پ. ۴٨٨ - ط. دوم

1 KM