پزشکان اطراف شما


پزشک حسین شرکا

قلهک - خ. کدویی - ك. شکوفه - ساختمان شکوفه - واحد 16

10 KM

پزشک نجمه شیرازیان

قلهک - خ. کدویی - ك. شکوفه - ساختمان پزشکان شکوفه - واحد 6

10 KM

پزشک جوانه وجدانی

رشت ، چهارراه میکائیل، خ شهیدمطهری، ساختمان مهر

238 KM

پزشک معصومه اسکندری

رشت، خ حاجی آباد، جنب آزمایشگاه دکترافراه

238 KM

پزشک مونا کبودان

رشت، چهارراه گلسار، جنب پل هوائی، ساختمان716

240 KM

پزشک سیده سعیده محتوی پور

رشت، چهارراه گلسار، کوچه حق شناس، ساختمان آبان 2

240 KM

پزشک کتایون سالم

رشت، خ سعدی، پل بوسار، ساختمان آریا

240 KM

پزشک سپیده خلیلی

رشت، گلسار، پشت مخابرات، ساختمان یاشار

240 KM