پزشکان اطراف شما


پزشک محمدجواد تاج لنگرودی

رودسر، کلاچای، خیابان امام(ره)

178 KM

پزشک علی معصومی

لنگرود، خیابان امام(ره)، روبروی کفش ملی، ساختمان پارس کلینیک

200 KM

پزشک جهانگیر چرختاب مقدم

لاهیجان، خیابان انقلاب، خیابان22آبان، ساختمان آپادانا

209 KM

پزشک ندا ناصرفر

لاهیجان، خیابان امام(ره)، بیمارستان22آبان

209 KM

پزشک توفیق یعقوبی

رشت.خ سردار جنگل.کلینیک فوق تخصصی بیمارستان رازی

236 KM

پزشک ایدین پور کاظمی

رشت.خ سردار جنگل.کلینیک فوق تخصصی بیمارستان رازی

236 KM

پزشک لیدا محفوظی

رشت.خ سردار جنگل.کلنیک فوق تخصصی بیمارستان رازی

236 KM

پزشک سنبل طارمیان

رشت.خ انقلاب(حاجی اباد).ساختمان مروارید

238 KM

پزشک علی اصغر طاهباز

رشت.چهارراه گلسار.خ نواب.ساختمان فرحان

240 KM

پزشک مهدی رضا زاده

رشت.چهارراه گلسار.خ نواب.ساختمان شفا

240 KM

پزشک سامان محقق

رشت.چهارراه گلسار.خ نواب.ساختمان فروردین

240 KM

پزشک علی سرشاد

رشت.گلسار.بلوار نماز.روبروی درمانگاه صابرین.ساختمان ایران مهر

240 KM

پزشک عبدالرضا دزفولی

بندر انزلی،خیابان شهید مطهری، ساختمان درنا

263 KM

پزشک محمد محقق

آستارا، خ حکیم نظامی، ساختمان دکتر پوریوسف

378 KM